qlahs  quanlyandansu  mauthongke phanmemthongke

Nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ hai - 13/03/2023 15:06
Ngày 13/3/2023, VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hội nghị được tiến hành trực tiếp tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao và trực tuyến đến tất cả các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong toàn Ngành.
Nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Thành phần tham dự tại đầu cầu Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế là các đồng chí Lãnh đạo Viện tỉnh, Lãnh đạo VKSND cấp huyện và toàn thể công chức Viện kiện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế 
Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu tóm tắt những nội dung cơ bản của cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư. Cuốn sách được hoàn thành với hơn 600 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, gồm 03 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc; Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.
Nhất quán với phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, cuốn sách đã tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên – công tác luôn được Tổng Bí thư dành sự quan tâm đặc biệt dù ở trên cương vị công tác nào, ở thời kỳ nào. Bên cạnh đó, đồng chí Tổng Bí thư đã rút ra 8 bài học kinh nghiệm quý giá về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bàn và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Cụ thể là tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vững mạnh; mở rộng hợp tác quốc tế; triển khai có hiệu quả phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước;…

Sau bài trình bày của đồng chí Nguyễn Thái Học, Hội nghị được nghe đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14, trình bày tham luận: “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng và thực hiện quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát”; đồng chí Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ 3 trình bày tham luận “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; và đồng chí Nguyễn Đức Thái, Vụ trưởng Vụ 5 trình bày tham luận “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phối hợp trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.  Đây là những bài học kinh nghiệm được đúc rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các đơn vị, là sự vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân. 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành Kiểm sát nhân dân phải nhận thức về tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong Cuốn sách. Đảng ủy các đơn vị phải xây dựng một kế hoạch cụ thể tiếp tục thực hiện việc quán triệt, triển khai và đặc biệt là vận dụng linh hoạt, hiệu quả tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của từng đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cơ quan, đơn vị, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, xã hội của đất nước.

Tin, ảnh: VPTH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây